Standalone Docker Machine driver for OpenStack
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
OpenDev Sysadmins f015ffa73f OpenDev Migration Patch 1 rok temu
driver Update to gophercloud/gophercloud 3 lat temu
tools Initial cut of standalone docker-machine driver for openstack 3 lat temu
.gitignore Initial cut of standalone docker-machine driver for openstack 3 lat temu
.gitreview OpenDev Migration Patch 1 rok temu
LICENSE Initial cut of standalone docker-machine driver for openstack 3 lat temu
Makefile Ensure $DEST directory is created and CI Jobs pass 3 lat temu
bindep.txt Ensure $DEST directory is created and CI Jobs pass 3 lat temu
glide.lock Get depend-update to work reliably 3 lat temu
glide.yaml Get depend-update to work reliably 3 lat temu
main.go Initial cut of standalone docker-machine driver for openstack 3 lat temu