Kaynağa Gözat

Merge "Adjust to per-service configuration"

changes/57/441757/1
Jenkins Gerrit Code Review 3 yıl önce
ebeveyn
işleme
c4380d9a73
3 değiştirilmiş dosya ile 5 ekleme ve 5 silme
 1. +1
  -1
    service/files/backup.sh.j2
 2. +1
  -1
    service/files/keystone.conf.j2
 3. +3
  -3
    service/keystone.yaml

+ 1
- 1
service/files/backup.sh.j2 Dosyayı Görüntüle

@@ -1,6 +1,6 @@
#!/bin/bash -ex
set -o pipefail
BACKUP_FILE="/var/ccp/backup/keystone/backup-$(date "+%Y%m%d%H%M%S").sql"
mysqldump {% if db.tls.enabled %} --ssl-mode REQUIRED {% endif %} -h {{ address(service.database) }} \
mysqldump {% if db.tls.enabled %} --ssl-mode REQUIRED {% endif %} -h {{ address("database") }} \
-u {{ keystone.db.username }} -p{{ keystone.db.password }} \
--single-transaction {{ keystone.db.name }} > "${BACKUP_FILE}"

+ 1
- 1
service/files/keystone.conf.j2 Dosyayı Görüntüle

@@ -8,7 +8,7 @@ notification_format = {{ keystone.notifications.format }}
{% endif %}

[database]
connection = mysql+pymysql://{{ keystone.db.username }}:{{ keystone.db.password }}@{{ address(service.database) }}/{{ keystone.db.name }}{% if db.tls.enabled %}?ssl_ca=/opt/ccp/etc/tls/ca.pem{% endif %}
connection = mysql+pymysql://{{ keystone.db.username }}:{{ keystone.db.password }}@{{ address("database") }}/{{ keystone.db.name }}{% if db.tls.enabled %}?ssl_ca=/opt/ccp/etc/tls/ca.pem{% endif %}
max_retries = -1
max_overflow = 60+ 3
- 3
service/keystone.yaml Dosyayı Görüntüle

@@ -38,10 +38,10 @@ service:
- fernet-manage
- name: keystone-db-create
dependencies:
- {{ service.database }}
- database
type: single
command:
mysql -u root -p{{ db.root_password }} -h {{ address(service.database) }} -e "create database {{ keystone.db.name }};
mysql -u root -p{{ db.root_password }} -h {{ address("database") }} -e "create database {{ keystone.db.name }};
create user '{{ keystone.db.username }}'@'%' identified by '{{ keystone.db.password }}'
{% if db.tls.enabled %} require ssl {% endif %};
grant all privileges on {{ keystone.db.name }}.* to '{{ keystone.db.username }}'@'%' identified by '{{ keystone.db.password }}'
@@ -75,7 +75,7 @@ service:
dependencies:
- memcached
# {% if keystone.notifications.enable -%}
- "{{ messaging.dependencies[messaging.backend.notifications] }}"
- notifications
# {%- endif %}
files:
- keystone-conf


Yükleniyor…
İptal
Kaydet