Преглед на файлове

Merge "update fuel-qa submodule to newest commit"

changes/33/388733/1
Jenkins Gerrit Code Review преди 3 години
родител
ревизия
cde9b77c84
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      plugin_test/fuel-qa

+ 1
- 1
plugin_test/fuel-qa

@@ -1 +1 @@
Subproject commit 3e8f4dec153a8df434ff91324d7f71f6e8f0c7a5
Subproject commit 3d542cf9353da9bed9f31e06b9083958587065c3

Loading…
Отказ
Запис