Преглед на файлове

Merge "Remove inheritance of neutron UT"

tags/7.0.0
Zuul Gerrit Code Review преди 2 години
родител
ревизия
990e4d5e57
променени са 2 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 11 реда
  1. +0
    -6
      networking_fujitsu/tests/unit/ml2/cfab/test_mech_cfab.py
  2. +0
    -5
      networking_fujitsu/tests/unit/ml2/fossw/test_mech_fossw.py

+ 0
- 6
networking_fujitsu/tests/unit/ml2/cfab/test_mech_cfab.py Целия файл

@@ -18,7 +18,6 @@ import os
import mock
from neutron.conf.plugins.ml2 import config
from neutron.plugins.ml2.common import exceptions as ml2_exc
from neutron.tests.unit.plugins.ml2 import test_plugin as test_ml2_plugin
from neutron_lib.api.definitions import portbindings as pb_def

from networking_fujitsu.ml2.cfab import cfabdriver
@@ -92,11 +91,6 @@ class TestFujitsuMechDriverV2(helper.FujitsuMechanismHelper):
super(TestFujitsuMechDriverV2, self).setUp()


class TestFujitsuMechDriverPortsV2(test_ml2_plugin.TestMl2PortsV2,
TestFujitsuMechDriverV2):
pass


class TestMechCFABIsSupported(TestFujitsuMechDriverV2):

def test_is_supported_type_vlan(self):


+ 0
- 5
networking_fujitsu/tests/unit/ml2/fossw/test_mech_fossw.py Целия файл

@@ -16,7 +16,6 @@
import mock
from neutron.conf.plugins.ml2 import config
from neutron.plugins.ml2.common import exceptions as ml2_exc
from neutron.tests.unit.plugins.ml2 import test_plugin as test_ml2_plugin
from oslo_config import cfg
from oslo_utils import importutils

@@ -61,10 +60,6 @@ class TestFujitsuMechDriverV2(helper.FujitsuMechanismHelper):
super(TestFujitsuMechDriverV2, self).setUp()


class TestFujitsuMechDriverPortsV2(test_ml2_plugin.TestMl2PortsV2):
pass


class TestFOSSWInitialize(helper.FujitsuMechanismHelper):

def setUp(self):


Loading…
Отказ
Запис