Преглед на файлове

Add cafe_engine_config_file_path option for api test gate

Change-Id: I93022e51d999c9735b900d0fc37477dc6d047a67
tags/1.0.13
tonytan4ever преди 3 години
родител
ревизия
80812a918a
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. +1
    -0
      tox.ini

+ 1
- 0
tox.ini Целия файл

@@ -80,6 +80,7 @@ import_exceptions = poppy.common._i18n._
deps = -r{toxinidir}/requirements/requirements.txt
-r{toxinidir}/tests/test-requirements.txt
setenv = CAFE_CONFIG_FILE_PATH={homedir}/.poppy/tests.conf
CAFE_ENGINE_CONFIG_FILE_PATH={homedir}/.poppy/tests.conf
CAFE_ROOT_LOG_PATH={homedir}/.poppy/logs
CAFE_TEST_LOG_PATH={homedir}/.poppy/logsLoading…
Отказ
Запис