Pārlūkot izejas kodu

Handle new default of uncompressed job-output

The quick start test assumes a compressed job output file but we don't
compress it by default anymore. Handle this new behavior change.

Change-Id: I9db270ae5ceaa98afcd078af0d99460d406295f3
tags/3.11.0
Clark Boylan pirms 2 mēnešiem
vecāks
revīzija
27579ce456
1 mainītis faili ar 2 papildinājumiem un 4 dzēšanām
  1. +2
    -4
      playbooks/quick-start/main.yaml

+ 2
- 4
playbooks/quick-start/main.yaml Parādīt failu

@@ -170,9 +170,7 @@
msg: "{{ log_url }}"
- name: Fetch log URL
get_url:
url: "{{ log_url }}job-output.txt.gz"
dest: "{{ workspace }}/job-output.txt.gz"
- name: Uncompress log
command: "gunzip -f {{ workspace }}/job-output.txt.gz"
url: "{{ log_url }}job-output.txt"
dest: "{{ workspace }}/job-output.txt"
- name: Verify log contents
command: "grep 'Hello world!' {{ workspace }}/job-output.txt"

Notiek ielāde…
Atcelt
Saglabāt